האם המדינה יכולה לרשת רכוש של אדם לאחר פטירתו?

מיקומך כאן