האם הצוואה של אבי בתוקף, אם יש לי מסמך הסותר אותה?

מיקומך כאן