האם צוואה שנאמרת בעל פה על ידי אדם על ערש דווי קבילה?

מיקומך כאן