האם הקלטת רצון המצווה יכולה לשמש כצוואה לכל דבר ועניין?

מיקומך כאן