עריכת צוואה

צוואה היא מסמך משפטי המפרט את רצונו של אדם בכל הנוגע לחלוקת רכוש וממון שיותיר אחריו לאחר מותו בין אנשים שהוא בוחר בהם ליורשיו. מכיוון שההצהרה היא מסמך משפטי שחייב לעמוד בתנאי החוק, ומאחר שלא תמיד מתאפשרת עריכת צוואה בצורה האידיאלית, בעזרת עורך דין ובנוכחות שני עדים, חוק הירושה קובע ארבע סוגי צוואות כקבילות משפטית.

הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים הוא שמופקד על הטיפול בצוואות. אין הגבלה על מספר הצוואות שיכול אדם לכתוב בימי חייו, כתיבת צוואה לה תוקף משפטי (עומדת בתנאי חוק הירושה) מבטלת את הצוואה הקודמת לה, כך שרק האחרונה נחשבת לצוואה בתוקף והיא זו שתכובד.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

  סוגי הצוואות המותרים

  • צוואה בכתב יד – כתיבת צוואה בכתב ידו של המצווה, כולל תאריך עריכתה וכולל חתימתו.
  • צוואה בפני עדים – צוואה בכתב (כתב יד או מודפס) עם תאריך מדויק, כשהמצווה חותם עליה בפני שני עדים. זוהי בדרך כלל צורת עריכת צוואה שמטופלת על ידי עורך דין. במעמד החתימה המצווה מעיד כי זוהי צוואתו והעדים חותמים על כך שהצוואה נערכה בנוכחותם. החתימות תמיד יהיו בכתב יד, הצוואה עצמה יכולה להיות מודפסת או כתובה בכתב יד. בגלל טעויות רבות האופייניות להליך כתיבת צוואה מומלץ מאוד להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום דיני ירושה. עריכת צוואה בסיוע עורך דין תבטיח שלא ניתן יהיה לתקוף אותה ולהביא לביטולה.
  • צוואה בפני רשות – כאשר אדם עומד בפני בעל תפקיד כמו שופט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין או נוטריון ומצווה בעל פה או בכתב את צוואתו. צוואה כזאת שנאמרת בעל פה מתומללת במעמד זה ונחתמת על ידי הרשות. נציג הרשות גם מאשר את מועד עריכתה וכי המצווה הוא שערך אותה בפניו.
  • צוואה בעל פה – זוהי צוואה הידועה כצוואת שכיב מרע, כלומר אדם שיודע כי שעותיו ספורות והוא רוצה להביע את רצונו בפני שני עדים שנוכחים לידו ויכולים להעיד אחר כך על צוואתו. צוואת שכיב מרע תקפה רק אם המצווה נמצא באמת בסכנת מוות או שהוא חושב כך. שני העדים חייבים לכתוב זיכרון דברים שכולל גם תאריך, תוכן ואת הנסיבות שהובילו למצב של כתיבת צוואה באופן זה. את הצוואה יש להפקיד אצל רשם לענייני ירושה. אם המצווה אינו מת בתוך חודש ממועד עריכת צוואה בעלפה היא בטלה.

  צוואה סתומה

  כתיבת צוואה יכולה להיעשות כך שתפרט את כל רצונותיו של המצווה ואת דרך ביצוען. כך ניתן להתייחס לרכוש ספציפי ולתת הוראות מדויקות והנחיות כיצד לחלק את העיזבון. מנגד, כתיבת צוואה עשויה להניב רק קווים כלליים לרצונו של המצווה.
  צוואה שאין להבין ממנה למי הוריש המצווה את רכושו או מה בדיוק ציווה או שאין מבינים את רצונו, היא צוואה סתומה שדינה להתבטל. צוואות בטלות כאלה הן צוואות שאי אפשר להבין מהן מי בעצם יורש מה, או שמופיע שם אבל לא מצוין שהוא היורש. גם צוואה שבה לא מצוין ספציפית למי או לצורך מה מוריש המצווה, כמו "לצדקה" בלבד, פוסל את הצוואה כסתומה.

  מקרים נוספים של פסילת צוואה

  חשיבותה של עריכת צוואה בידי אנשי מקצוע המתמחים בכך גדלה והולכת ככל שמתרבים המקרים של צוואות שנויות במחלוקת הקורעות ומפלגות משפחות. צוואה נפסלת, לדוגמה, כאשר המצווה כותב אותה או מביע את רצונו בפני עדים שחלקם הם גם היורשים שלו. למרות שמצב כזה יכול מאוד לקרות מאליו וללא כל ניסיון להשפיע על המצווה משפטית זוהי עילה לפסילה. דוגמה לצוואה סתומה שנפסלת היא צוואה שבה יש סתירות בזהות היורשים והוראות הסותרות אחת את השנייה. פניה לעורך דין צוואות לצורך עריכה כדין של צוואה תמנע כל סיכוי של אי בהירות, מחלוקת או תקיפת הצוואה וביטולה.